โรคเซลล์เคียวเป็นความผิดปกติตลอดชีวิตที่สืบทอดมาซึ่งทำให้เกิดปัญหาในโปรตีนภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเรียกว่าเฮโมโกลบิน โมเลกุลของฮีโมโกลบินนำพาออกซิเจนไปทั่วร่างกาย ด้วยโรคเซลล์เคียวโมเลกุลของฮีโมโกลบินก่อตัวเป็นเส้นใยที่ทำหน้าที่คล้ายกับแท่งแข็งภายในเซลล์เม็ดเลือดแดง การก่อตัวของเส้นใยเหล่านี้ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงแข็ง

และสามารถเปลี่ยนรูปร่างจากรูปทรงดิสก์เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวหรือเคียว เมื่อเซลล์เม็ดเลือดแดงแข็งทื่อพวกเขามีส่วนในการอุดตันในหลอดเลือดที่ชะลอหรือหยุดการไหลเวียนของเลือด เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นออกซิเจนไม่สามารถไปถึงเนื้อเยื่อข้างเคียงได้ การขาดออกซิเจนสามารถส่งผลกระทบต่อร่างกายทั้งหมดทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและทำให้เกิดการติดเชื้อ

Categories: health news